shutterstock

כתבה: ד"ר ליאת פלדמן

דווקא כשנדמה לנו שהמדע מבטיח שהתיאוריות שלנו לפחות יישמעו הגיוניות, יש מקום גם לתיאוריות שנשמעות, איך לומר, משונות. והנה אחת כזו: תיאוריה עקשנית הנקראת פאנספרמיה גורסת כי ייתכן שתמנונים הם בעצם צורת חיים חייזרית, כלומר מקורה אינו בכדור הארץ.

המחברים לא מדברים על המראה המשונה של התמנונים, אלא על יכולתם הביולוגית לערוך את הקוד הגנטי שלהם במהלך חייהם בעצמם ולא בתהליכי התפתחות בין-דוריים (אגב, זה כך גם אצל דיונונים). כלומר, השינויים הגנטיים שלהם התרחשו על ידי השתנות בתוך פרט אחד ולא בהכרח בעקבות מוטציות תורשתיות.

הקוד הגנטי של תמנונים הוא כמובן פשוט יותר מזה של בני אדם והוא מכיל סליל אחד, בניגוד לסליל כפול אצלנו. אבל לפי החוקרים, היכולת שלהם לערוך באופן פנימי את הסליל הגנטי היחיד שלהם יובאה מעולמות אחרים.

המדע לא יודע להסביר איך זה קרה, וכאן נכנסות תיאוריות צבעוניות, כמו הפאנספרמיה – ההזרעה הבין-כוכבית!

 

לפי התיאוריה הזאת החיים על פני כדור הארץ קיבלו תנופה והאצה בזכות חלקיקים וירוסיים שמשייטים בחלל בין הכוכבים השונים. לפעמים הם נקלעים לשדה הכבידה של כוכב מסוים ונמשכים אליו. כך למשל חלקיקים כאלה נמשכו בכוח המשיכה של כדור הארץ והפרו את החלקיקים הראשוניים שהיו על פני האדמה כאן.

התיאוריה הזאת נשמעת מופרכת, אולם היא התפרסמה בכתבי עת רציניים, והיא מספקת הסבר, גם אם לא הוכחה, לכך שבראשית החיים על פני כדור הארץ הייתה עדות להתפרצות של מגוון צורות חיים על פני זמן קצר מדי עבור התפתחות תורשתית.

 

חייבים להודות שיש משהו מרענן ומפרה, גם אם מסוכן, בתיאוריות מופרכות.  תיאוריות שכאלה יכולות להצית את הדמיון ולעורר השראה, אולם חשוב לא להתבלבל ולחשוב שתיאוריה היא אמת. במקרה הזה, למשל, המחקר נעשה על תמנון אחד, וזה כמובן לא מספיק כדי להסיק מסקנות מבוססות. אולי כדאי להסתפק בסרט "מורתי התמנונית" וללמוד להכיר את היצורים המופלאים האלה.

 

 

משחקים

קידס שלנו