SHUTTERSTOCK               

הצבא האמריקני פרסם לאחרונה כי הוא משקיע מיליוני דולרים בניסיון לאפשר טלפתיה בין חיילים. כן, כן, קריאת מחשבות והשפעה מרחוק על בחירות והתנהגות! כנראה גם להם יש הרבה זמן פנוי בתקופת הקורונה, ואולי הם כבר מדמיינים את סדרת הטלוויזיה העתידנית המבוססת על כך, כי זה באמת נשמע כמו סרט מדע בדיוני. עם זאת המשאלה לקרוא מחשבות ולשלוט בהן ובהתנהגויות אינה חדשה כמובן.

בשלב הראשוני המדענים שוקדים על הבחנה בין פעילות מוחית אוטומטית יותר, שמדווחת על תחושות כמו רעב, צמא ועייפות קיצונית, ובין פעילות מוחית מורכבת יותר, שקשורה למחשבות, ניתוח מצבים וקבלת החלטות.

היכולת לקרוא אותות מוחיים של החיילים ולפרש אותם במובן פיזי או נפשי יכולה לסייע למרכז הבקרה בבסיס להגיש סיוע לחיילים בשטח. עצם היכולת להבחין בין סוגי הפעילות המוחית השונים הוא כבר מרחיק לכת, אבל כמובן ארוכה הדרך מכאן ועד היכולת לקרוא מרחוק מחשבות.

תחום נוסף שעסוק מאוד במציאת דרכים להשפיע על חפצים בכוח המחשבה הוא עולם משחקי המחשב! כבר לפני שנים אחדות הציגו חברות שונות יכולת להתחבר למוח באמצעות אלקטרודות, שיתרגמו הוראות שאנחנו נותנים לפעולות ללא תיווך של מכשיר ביניים, כמו  ג'ויסטיק, מחשב או מקלדת. המאמץ הגדול של החברות הללו הוא להפוך את התהליך לכמה שפחות חודרני, כדי שהוא יהיה רווחי, כלומר מסחרי. לכן כיום במקום להחדיר אלקטרודות למוח אפשר לחבוש קסדה שמוצמדת לראש ומעבירה הוראות מוחיות לפעולות, או לראות שחקן שמזיז חפצים על המסך בלי מקלדת או אביזר אחר.

התחום הזה זוכה לתשומת לב מחקרית ומסחרית גדולה גם ברפואה כמובן, בשל האפשרות הגלומה בו לשחרר אנשים ממגבלות פיזיות קשות, וגם כאן ראינו פריצות דרך ביכולת להניע חפצים בכוח המחשבה, כמו זרועות ביוניות.

לפי ההתקדמות בתעשיית הגיימינג והרפואה, וגם על פי הניסוי החדש של הצבא האמריקני, כבר אפשר לדמיין יום שבו קסדה של חייל תכיל חיישנים תוך מוחיים ותשדר לבסיסו שטף של נתונים בזמן אמת על מצבו הפיזי והנפשי ואף לגבי מחשבותיו. הקסדה תוכל גם לשדר לו הוראות. וכאן עולה שאלה מוסרית חשובה: מה תהיה מידת שיקול הדעת של חייל שמקבל פקודה המשודרת לו ישירות למוח?

 

כתבה: ד"ר ליאת פלדמן

משחקים

קידס שלנו