SHUTTERSTOCK

העיניים מאפשרות לנו לראות, אך הן עושות זאת בעזרת המוח. המוח מקבל
את התמונות מהעיניים, מעבד את המידע ומשווה את התמונות לארכיון הקיים בתוכו.
הראייה הינה החוש החשוב ביותר שעליו אנו מסתמכים. אז מדוע הדמעות זולגות
ומטשטשות את הראייה?
לדמעות יש תפקיד חשוב בהגנה על העיניים. כשהעיניים מגורות, כמו למשל
בזמן חיתוך בצל, מטרת הדמעות היא בעיקר לשטוף את העיניים ולהרחיק מהן
את החומר המגרה. כשהעיניים חשופות לרוח ומתייבשות, גם אז באות הדמעות
ומסייעות בלחלוח העיניים. דמעות זולגות גם בזמן כאב, התרגשות, לחץ ועצבות.
לתחושות אלה אחראי, שוב, מי אם לא המוח, המפעיל ומווסת רגשות.
הדמעות מיוצרות בבלוטות הדמע שבצדי העיניים, ולאחר שהן חולפות על פני
העיניים, הן מנוקזות לצדיהן הפנימיים, לכיוון חלל האף והלוע – מה שמסביר את
הנזלת המופיעה לרוב בזמן בכי. בכי מקל כאב, גם רגשי וגם פיזי. המלצה חמה שלנו:
אל תעצרו בכי בריא.

 

כתב: בני קציר, מנהל תחום הרפואה בטכנודע, חדרה.

 

משחקים

קידס שלנו