/ Tom Shlesinger

התמונה המדהימה הזאת, של דג גדול העובר בשחייה איטית להגת דגיגונים, הגיעה לגמר תחרות BigPicture Natural World Photography Competition. התמונות שהשתתפו בתחרות (כמו זו הנפלאה של כוכבי הים, למטה) פורסמו במקור במגזין העצמאי biographic, העוסק בטבע ושימור, ונתמך על ידי האקדמיה למדעים של קליפורניה בארצות הברית.

  David Slater

כתבה: טל שולמן

משחקים

קידס שלנו