Heron Arts

אמן המחזוּר ארתור בורדלו ( Bordalo II) יוצר פסלי רחוב ענקיים וצבעוניים בדמות חיות,
העשויים כולם מ… אשפה. ביצירותיו הוא משתמש בפלסטיק, חלקי רכב, חומרי בניין וחומרי פסולת
אחרים, בין השאר כדי להפנות את תשומת הלב לתרבות הצריכה שלנו ולכמות האשפה שהיא
מייצרת והשפעתה על החיים על פני כדור הארץ.

 

כתבה: טל שולמן

משחקים

קידס שלנו