התשובות מופיעות מימין, בצד התמונות.

הזוכים: טוהר לויה מבת ים, נטע גמליאל מהרצליה, יונתן אלחדס מכרכור,
אורי כהן מבאר יעקב, שקד נודלמן מכפר ברוך.

משחקים

מגלים